Ako sa dostať za dvere? (Part 3)

Náš ultimátny cieľ? Pútavé a prínosné hodiny angličtiny, na ktorých sa deti zapájajú, bavia ich a prirodzene získavajú nové vedomosti, ktoré vedia aj aplikovať. V prvom kroku sme si stanovili menšie ciele, ktoré nás k nemu vedia postupne priviesť. Potom sme identifikovali prekážky, ktoré nás od nášho cieľa delia.  Dnes sa pozrieme na posledný krok […]

Náš ultimátny cieľ? Pútavé a prínosné hodiny angličtiny, na ktorých sa deti zapájajú, bavia ich a prirodzene získavajú nové vedomosti, ktoré vedia aj aplikovať. V prvom kroku sme si stanovili menšie ciele, ktoré nás k nemu vedia postupne priviesť. Potom sme identifikovali prekážky, ktoré nás od nášho cieľa delia. 

Dnes sa pozrieme na posledný krok – na formovanie prostredia, v ktorom pracujeme.

Krok 3: Vytvorme si prostredie, v ktorom dosiahneme svoje ciele

Nie vždy budeme mať ideálne podmienky či prostredie. Naše školy a triedy majú veľa nedostatkov, ktoré nám zdanlivo bránia robiť veci lepšie. V skutočnosti však máme veľkú časť z toho v rukách. 

Vonkajšie faktory ovplyvniť nevieme, ale to neznamená, že nemôžeme nič zmeniť. Práve my sa do veľkej miery podieľame na tom, v akom prostredí prebiehajú naše hodiny. A to zahŕňa jednak fyzické prostredie a rozmiestnenie našich tried, ale aj atmosféru, v ktorej vyučovanie prebieha.

Tip of the Week: Zmeňte sedenie vo vašej triede

V klasických triedach je zaužívané sedenie v radoch, kde sú žiaci tvárou otočení k tabuli a mali by sa pozerať na vyučujúceho. Ak chceme, aby deti na hodinách viac rozprávali a angličtinu aj priamo používali, toto usporiadanie nám v tom bráni. 

V dnešnom Tip of the Week vám preto prinášame nápad, ako rozloženie lavíc zmeniť: https://www.classacademy.sk/tipy-zdarma/tip-of-the-week-11/ 

Cvičenie: Vyskúšajte si naše rozmiestnenie na najbližšej hodine angličtiny a dajte nám vedieť, aký to malo účinok na aktivitu deti. 

Od zábavy k múdrym hrám

Keď sme v roku 2004 začali v Class učiť deti, narážali sme na mnohé prekážky. Postupne sme jednu za druhou rôznymi spôsobmi prekonali, tešili sme sa zo svojho pokroku, no potom sme začali učiť väčšie skupiny na školách a objavili sa úplne nové prekážky. 

Postupne sa nám v oboch prípadoch podarilo väčšinu z nich odstrániť tým, že sme menili prostredie, v ktorom prebiehala výučba. Menili sme nielen fyzické priestory či rozmiestnenie, ako v príklade vyššie, ale hlave spôsob vedenia výučby a atmosféru, ktorá na hodinách vznikala. 

Atmosféru sme transformovali hlavne cez aktivity, vďaka ktorým boli hodiny pre deti relevantné a pútavé. Nehráme sa pritom náhodne a len pre zábavu, ale využívame takzvané Smart games, ktoré majú vždy svoj konkrétny cieľ a význam.

Smart games sú jedným z tých prvých, jednoduchších krokov, ktoré môžeme urobiť smerom k nášmu ultimátnemu cieľu – pútavým hodinám angličtiny, počas ktorých sa deti zapájajú a my si stihneme vypiť aj šálku kávy. 

Naši členovia v Class Academy preto majú prístup k desiatkam hier, aktivít a tipov, ktoré môžu na hodinách využívať. Niektorí si vyberú aj osobný mentoring, počas ktorého im individuálne pomáhame ich výučbu transformovať. 

Pre mnohých učiteľov sú Smart gamesnový pojem a niekedy aj trocha strašiak. Preto vám postupne v našich blogoch niektoré z nich predstavíme a vysvetlíme si tiež konkrétne prekážky, ktoré nám pomáhajú búrať.

Nabudúce sa môžete tešiť na prvú z nich, ktorá nám pomôže rozhýbať deti a atmosféru na začiatku hodiny. 

Aktivity

Inštruktážne videá
s rôznymi aktivitami

CHCEM UKÁŽKU

TIP OF THE WEEK

Užitočné tipy a triky

Chcem dostávať pravidelne

FACEBOOK SKUPINA
CLASS ACADEMY

Komunita učiteľov angličtiny,
ktorí chcú profesionálne rásť

Chcem sa pridať

Čo všetko nájdete
v Class Academy?

Pravidelné video aktivity
Panelové diskusie
Podpornú komunitu angličtinárov
Materiály k aktivitám
Tipy & Triky „Tip of week“

pridajte sa k nám